vwo | havo | vmbo-t

Workshop

Workshop

Leerlingen die kiezen voor muziek als eindexamenvak krijgen in hun voorexamenjaar een workshop Ableton, een muziekprogramma waarmee zij digitaal muziek kunnen maken. De leerlingen krijgen nieuwe impulsen en ideeën om muziek te arrangeren en vooral na te denken over de combinatie analoog (= zelf gespeeld) en digitaal geluid.