vwo | havo | vmbo-t

AANMELDINGSPROCEDURE KLAS 7 / JAAR 1

Aanmelden schooljaar 2022-2023

De aanmeldingsweek voor de regio Noord-Kennemerland is de week van 28 februari t/m 4 maart 2022. Vanwege de coronamaatregelen is ervoor gekozen de aanmelding dit jaar digitaal te laten plaatsvinden. Hieronder is de procedure beschreven.

Digitaal aanmelden*

Om de aanmelding in goede banen te leiden, verzoeken we u de volgende stappen te zetten:

  • Download het aanmeldingsformulier van de website: aanmeldingsformulier schooljaar-2021-2022
  • Vul het formulier volledig in en voorzie het van de noodzakelijke handtekening(en).
  • Maak een (goed leesbare) scan of foto van het formulier.
  • Mail het formulier in de week van 28 februari t/m vrijdag 4 maart naar aanmelden@arh.nl

Ontvangstbevestiging

Direct nadat u het formulier en de bijlagen hebt ingestuurd, krijgt u een automatische ontvangstbevestiging. Daarna controleren we of alle gegevens zijn aangeleverd. Mocht er iets ontbreken, dan nemen we in de week van 7 t/m 11 maart contact met u op. De aanmelding kan namelijk pas in behandeling worden genomen als alle gegevens binnen zijn.

Toelating en plaatsing

De ARH baseert zich bij de toelating en daarop volgende plaatsing in een combinatieklas vmbo-tl/havo of havo/vwo op het advies van de basisschool. De minimumeis voor toelating tot de ARH is een vmbo-tl-advies. We gaan over tot plaatsing als een leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, tenzij we niet kunnen voorzien in de ondersteuningsbehoefte van een leerling (zie onder). Uiterlijk vrijdag 25 maart laten we u weten of uw kind definitief is geplaatst of (nog) niet vanwege de vraag of de ARH kan voorzien in een eventuele ondersteuningsbehoefte. Gewijzigde adviezen op grond van de eindcito of eindtoets kunnen tot uiterlijk woensdag 26 mei 2022 door de basisschool bij de ARH worden aangeleverd.

Ondersteuningsbehoefte

In het kader van de toelatingsprocedure toetst de ARH of en in hoeverre voorzien kan worden in de eventuele ondersteuningsbehoefte van een leerling. De ARH zal uiterlijk vrijdag 25 maart contact opnemen met de ouders(s)/verzorger(s) als zij aanvullende vragen heeft over die behoefte of verwacht daarin niet of in onvoldoende mate te kunnen voorzien. Als de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de ARH kan bieden en de leerling om die reden niet kan plaatsen, vernemen de ouders dat uiterlijk maandag 18 april. De ARH kan de ouder(s)/verzorger(s) vervolgens helpen een school te vinden die de gevraagde ondersteuning wel kan bieden.

Kennismakingsdag en legitimatie

Is een leerling geplaatst, dan zal hij/zij worden uitgenodigd voor een kennismakingsdag in juni. De leerling ontmoet dan alvast zijn of haar mentor en nieuwe klasgenoten. Ook zal alle noodzakelijke informatie worden verstrekt om na de zomervakantie een goede start te maken. Omdat we als school verplicht zijn de identiteit van nieuwe leerlingen vast te stellen, zal de leerling worden gevraagd die dag een (kopie) van de identiteitskaart, het paspoort of een uittreksel uit het bevolkingsregister (BRP) te tonen.

* De ARH geeft vanwege de omstandigheden de voorkeur aan digitaal aanmelden. Mocht u dat  echter onwenselijk vinden, dan kunt u er ook voor kiezen het formulier en de gevraagde documenten af te geven bij de receptie in ons hoofdgebouw aan de Loudelsweg 38 in Bergen; dat is mogelijk van maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart tussen 14.15 en 16.15 uur.