vwo | havo | vmbo-t

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Om kwalitatieve invulling te kunnen geven aan ons vrijeschoolonderwijs behoeven wij structurele additionele inkomsten, zoals de donaties van ouders. Waaraan worden deze gelden besteed:

 • De kunstzinnige vakken (KHP) kennen een groepsgrootte van gemiddeld 18 leerlingen.
 • Doordat wij meer kunstzinnige lessen inroosteren is het verbruik aan materiaal een stuk hoger dan gebruikelijk binnen het onderwijs.
 • Wij zijn een kleine school. Dat geeft veiligheid en saamhorigheid. Het maakt tegelijkertijd dat we relatief veel overheadkosten maken om de school draaiende te houden.
 • We bieden in de Tweede Fase alle profielen aan. Om dat mogelijk te maken zijn er bij bepaalde vakken kleine klassen – tot soms minder dan tien leerlingen
 • In de middenbouw zetten we extra docenten in om de brugklassen optimale stevigheid te kunnen bieden.
 • Huisvestingskosten, ook voor onze externe onderwijsvoorziening; een bijzonder gebouw vraagt bijzonder onderhoud
 • Faalangst-, Rots en Water- en examentraining voor leerlingen.
 • Contributie vereniging van Vrijescholen.

Niet alleen ouders dragen bij. Ook docenten zitten in een lagere salarisschaal dan gemiddeld. De inzet in management is ook zo beperkt mogelijk. Alles vanuit het ideaal om meer mogelijk te maken in ons onderwijs.

De donatie is uiteraard vrijwillig. U bent tot niets verplicht. Het is wel dringend gewenst, ook al is het een kleine bijdrage.  Waar moet u bij een donatie aan denken? Het is gemakkelijker om de volgende norm te hanteren:

 • De gemiddelde donatie bedraagt € 350,- per schooljaar of € 50,- per maand gedurende 7 maanden (september tot en met april).
 • Is uw financiële draagkracht niet geheel toereikend (bijvoorbeeld een uitkeringssituatie, gescheiden positie zonder additionele inkomsten), draag dan bij naar vermogen (bijvoorbeeld € 10,- tot € 20,- per maand)
 • Is uw financiële draagkracht meer dan toereikend (inkomsten boven modaal), dan zou uw bijdrage (solidair aan hen met minder draagkracht) € 80,- of meer per maand kunnen bedragen.

Onze school maakt vanaf dit schooljaar gebruik van WIS Collect voor de betaling van de Donatie/Ouderbijdrage. U ontvangt een e-mail als u bij ons bekend bent als debiteur van desbetreffende leerling.

U kunt betalen via iDeal, incasso of overboeking.

Van de betaling krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging. De factuur kunt u downloaden in de factuuromgeving en bewaren voor uw eigen administratie.

Een korte film over de werking van WIS Collect vindt u hier.