vwo | havo | vmbo-t

Informatie en procedure voor zij-instromers

Zit je al op een andere school, maar wil je na dit schooljaar overstappen naar de Adriaan Roland Holstschool? Vul dan samen met je ouder(s)/verzorger(s) online dit interesseformulier in. Wij gaan vervolgens na of er voldoende plek is in het desbetreffende leerjaar. Als dat het geval is, volgen we de stappen van de zij-instroomprocedure:

  1. We sturen jou een e-mail met een link naar het online informatieformulier, dat je samen met je ouders(s)/verzorg(s) invult.
  2. We nodigen jou en je ouder(s)/verzorger(s) uit voor een oriënterend gesprek.
  3. We nemen contact op met je huidige school voor aanvullende informatie.
  4. We gaan na of we kunnen voorzien in een eventuele ondersteuningsbehoefte. Als daarvan sprake is, neemt je huidige school het initiatief voor een gesprek met alle betrokkenen.
  5. Bij twijfel loop je een of meerdere dagen mee op de Adriaan Roland Holstschool.
  6. Onze aannamecommissie laat weten of en per wanneer je de overstap kunt maken. Uitgangspunt daarbij is de vraag of de ARH kan bieden wat jij nodig hebt.

Als er geen plek vrijkomt bij de start van schooljaar 2024-2025 laten wij dat natuurlijk ook weten. Voor een aantal leerjaren geldt dat we pas in de loop van de maand juni met zekerheid kunnen zeggen of we na de zomervakantie zij-instromers kunnen toelaten. Uiteraard houden we jou en je ouders op de hoogte van de mogelijkheden. Als een reactie van onze kant te lang uitblijft, laat dat dan vooral weten.

Zij-instroom in de examenjaren vmbo-t, havo en vwo is per definitie niet mogelijk. Het programma van toetsing en afsluiting gaat namelijk al van start in het voorexamenjaar.

Als er meer belangstelling is voor zij-instroom dan we kunnen plaatsen in een bepaald leerjaar geven we voorrang aan kinderen die als gevolg van een verhuizing op zoek zijn naar een nieuwe school. Daarna hanteren wij de volgorde van ontvangst van het interesseformulier.

Voor vragen over zij-instroom kun jij of kunnen je ouder(s)/verzorger(s) een e-mail sturen naar Sanne Walter: s.walter@arh.nl.