vwo | havo | vmbo-t

Algemene informatie

Algemene informatie

Ziekmelden

Ziekmelden (in het geval uw zoon/dochter door ziekte niet kan deelnemen aan de online lessen) kan via het volgende nummer: 072 – 589 6219
Deze telefoon wordt niet beantwoord, u kunt de voicemail inspreken. 

Coronabeleid
Bij welke klachten blijf je thuis van school? Voor de meest actuele richtlijnen van de overheid, klik hier.

Verlofaanvraag

Extra vrij: Wilt u buiten de vakantieperiode verlof vragen voor uw kind? Stuur het aanvraagformulier volledig ingevuld naar de receptie. Download het formulier hier. Uw aanvraag voor meerdaags verlof moet drie weken van tevoren zijn ingediend. Voor verlof van een week of langer geldt een aanvraagperiode van minimaal acht weken. Voor meer informatie, neem contact op via 072 – 589 7219.

Wanneer een leerling regelmatig te laat komt, verzuimt of langdurig ziek is, dan zijn we verplicht om dat bij de leerplichtambtenaar te melden. Uiteraard worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.

Verlof ivm meeloopdagen mbo/hbo of proefstuderen dient u aan te vragen bij de decaan.