vwo | havo | vmbo-t

Ziekmelding en verlofaanvraag

Ziekmelding

Als een leerling ziek is, dienen ouder(s)/verzorger(s) dit via hun persoonlijke Magisteraccount aan school door te geven vóór het eerste lesuur.

Volg onderstaand stappenplan;

 • Log in op Magister met uw eigen inlogcode. Belangrijk: deel deze code niet, zodat u zeker weet dat u de enige bent die de ziekmelding kunt doorgeven.
 • Klik op ‘Afwezigheid’ in het menu links in beeld.
 • Klik op de button ‘Melden’.
 • Selecteer de datum (de opties zijn vandaag en morgen) en vul een toelichting in.
 • Klik op ‘Versturen’.
 • Klik op ‘Akkoord’ in het volgende venster. De ziekmelding is nu zichtbaar voor ouders en voor de school onder ‘Afwezigheid’,
 • Is een leerling langer dan één dag ziek, dan dienen ouder(s)/verzorger(s) dit iedere verzuimdag aan te geven in Magister voor de start van de dag.
 • Is een leerling langer dan drie dagen ziek, dan dienen ouder(s)/verzorgers de reden van ziekte te mailen naar absentie@arh.nl en iedere verzuimdag aan te geven in Magister. Ouders gebruiken hiervoor het mailadres dat geregistreerd staat in Magister.
 • Graag altijd duidelijk naam van het kind en klas vermelden.
 • Indien een leerling een gedeelte van de dag moet verzuimen vanwege een afspraak met bijvoorbeeld de tandarts, dokter of specialist, dienen ouder(s)/verzorger(s) de reden van absentie te mailen naar absentie@arh.nl. De absentie moet zo vroeg mogelijk gemeld worden, maar in ieder geval voorafgaand aan de absentie.
 • Graag altijd onderwerp (ziekmelding, verlof, etc.) vermelden.
 • Graag in de mail datum, de naam van het kind en de klas vermelden, het tijdstip van de afspraak en tijdstip van terugkomst op school.
 • Alle leerlingen die gedurende de schooldag ziek worden, moeten zich afmelden bij de receptie. Bij afwezigheid van de receptionist meldt de leerling zich af bij de teamleider. Voor leerlingen tot 18 jaar wordt hiervoor altijd telefonisch toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s).

Verlofaanvraag

Extra vrij: Wilt u buiten de vakantieperiode verlof vragen voor uw kind? Stuur het aanvraagformulier volledig ingevuld naar de receptie. Download het formulier hier. Uw aanvraag voor meerdaags verlof moet drie weken van tevoren zijn ingediend. Voor verlof van een week of langer geldt een aanvraagperiode van minimaal acht weken. Voor meer informatie, neem contact op via 072 – 589 7219.

Wanneer een leerling regelmatig te laat komt, verzuimt of langdurig ziek is, dan zijn we verplicht om dat bij de leerplichtambtenaar te melden. Uiteraard worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.

Verlof ivm meeloopdagen mbo/hbo of proefstuderen dient u aan te vragen bij de decaan.