vwo | havo | vmbo-t

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersonen zijn Natasja Verhaeg (n.verhaeg@arh.nl) en Thijs Dapper (t.dapper@arh.nl). U kunt het beste per email een gespreksafspraak maken. Per telefoon zijn ze bereikbaar via het nummer van de school.

Externe vertrouwenspersoon

Petra Sies is onze externe vertrouwenspersoon. Zij werkt onder de paraplu van het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP) www.livp.nl.  Als ervaren vertrouwenspersoon voor onderwijs en educatie begeleid zij al meer dan 25 jaar studenten, leerlingen en professionals. Zij heeft ruime ervaring met het begeleiden  van teams in veranderingen, samenwerken en conflicthantering.

Binnen onze school vinden we de sociale veiligheid bijzonder belangrijk. Het is goed als iedereen zich veilig voelt in zijn eigen schoolomgeving. Gelukkig is de sfeer binnen de vrijescholen bijzonder goed te noemen. Toch kunnen zich situaties voordoen waardoor iemand zich onveilig voelt. Bijvoorbeeld  bij ongewenst gedrag zoals pesten, agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten. In dit soort situaties is het altijd van belang om dit te melden; dan kan er naar een oplossing gezocht worden.

De interne vertrouwenscontactpersoon kan bespreken hoe de begeleiding van een melding bij de externe vertrouwenspersoon kan worden neergelegd. Bij het indienen van een klacht kunt u de vertrouwenscontactpersoon of indien gewenst rechtstreeks de externe vertrouwenspersoon inschakelen.

Petra Sies kan u begeleiden met uw klacht en samen met u kijken welke oplossingen er mogelijk zijn. Zij kan u tevens begeleiden bij het eventueel indienen van een klacht bij de klachtencommissie en desgewenst bijstand verlenen bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Gelukkig is dat bij ons op school allemaal zelden aan de orde; het is echter toch belangrijk hier een onafhankelijke persoon voor beschikbaar te hebben.Petra Sies is bereikbaar op telefoon nummer 06-20080026 en per mail op petra.sies@livp.nl.