vwo | havo | vmbo-t

Informatie groep 8 / klas 6

Informatie groep 8 / klas 6

De Adriaan Roland Holstschool in Bergen is een school voor vwo, havo en vmbo-t. Wij bereiden je voor op de wereld van morgen. Daarom krijg je bij ons naast de normale lesstof ook de nodige sociale, creatieve en culturele ontwikkeling mee. Dat maakt je sterker en zelfbewuster.

Hou mij op de hoogte >>

Open huis: zaterdag 25 januari 2025 (10.00-14.00 uur)

Alle docenten zijn aanwezig, er zijn heel wat demonstraties en je kunt aan van alles meedoen. Dit is een bruisende open dag met inlooplessen en heel wat leuke activiteiten (pizza’s bakken!) Dat wil je niet missen….

Ook kun je altijd onze speciale online open dag-pagina bekijken. Maak zo alvast kennis met onze sfeer, onze leerlingen en onze docenten. Ook vind je daar een virtuele rondleiding door ons mooie schoolgebouw.

Informatieavond voor ouders: woensdag 15 en donderdag 16 januari 2025 (19.30-21.00 uur)

We organiseren twee informatieavonden voor ouders en verzorgers. Deze avonden bestaan uit twee delen: een algemeen deel (19.30-20.15 uur) en een deel waarin u vragen kunt stellen aan de afdelingsleiders van de brugklas, de mentoren en/of collega’s van het ondersteuningsteam (20.30-21.15 uur).

Proeflesmiddag én rondleiding: woensdag 20 november 2024 en dinsdag 25 februari 2025 (14.30-16.15 uur)
Voor kinderen uit groep 8/klas 6. Je kunt je hier inschrijven voor één van beide middagen.

Afspraak maken?
U kunt ook een persoonlijke kennismakingsafspraak maken met onze afdelingsleider Arno Raven. Hij is te bereiken via 072 589 72 19 of a.raven@arh.nl.

Aanmelden/inschrijven voor schooljaar 2024-2025

Informatie over de aanmeldprocedure

Onze brochure downloaden

Download hier onze brochure (pdf).