vwo | havo | vmbo-t

Tutoren

Per 12 september 2022 heeft de ARH, net als vorig schooljaar, tutoren ter beschikking die werkzaam zijn in studielokaal A8 voor het geven van huiswerkbegeleiding en bijlessen. Tijdens je tussenuren of na school kun je naar A8 gaan om je huiswerk te maken. Is de algemene ondersteuning niet voldoende? Dan kun je ook bijles krijgen van een tutor.

De vakken waarin bijles mogelijk is:

– wiskunde – wiskunde A – wiskunde B

– natuurkunde – scheikunde – biologie

– geschiedenis – aardrijkskunde – economie

– Nederlands – Engels – Frans

Hoe meld je je aan voor bijles?
Je kunt je via je vakdocent en/of mentor aanmelden voor bijles. De vakdocent/mentor geeft de volgende gegevens door aan de tutor:
1. Het vak waarin bijles gewenst is
2. Naam, klas en niveau van de leerling
3. Mailadres van de leerling én het mailadres van de ouder(s)/verzorger(s)
4. Korte beschrijving waarbij de leerling hulp nodig heeft

Aangemeld en dan?
Er wordt via de mail contact met je opgenomen door de tutor om een afspraak met je te maken. Je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor/vakdocent worden ook meegenomen in deze mail. Na elke bijles ontvangen je ouder(s)/verzorger(s) en mentor/vakdocent een kort verslagje van de bijles.

Expertises en rooster
Hier vind je het document met de namen en expertises van de tutoren en het rooster tot en met februari.