vwo | havo | vmbo-t

Handleiding huiswerk

Handleiding huiswerk

Voor de leerlingen is het prettig als Magister voor alle vakken op dezelfde manier ingevuld gaat worden. We hebben vanuit de hybride werkgroep dan ook een vaste tekst geformuleerd die iedereen in het huiswerk kan plakken en invullen. Zo ontstaat er uniformiteit voor de leerlingen en weten zij direct waar ze aan toe zijn.

We hebben het volgende bedacht

Je begint het stukje huiswerk met een aanduiding of je aanwezig bent of dat de les bijvoorbeeld geheel online is. Vervolgens duidt je aan met de regel af voor deze les wat het huiswerk is dat de leerlingen af moeten hebben voor dat de les begint. Met de regel In deze les zet je vervolgens wat de leerlingen in de les moeten gaan maken.

Op deze manier is het voor de leerlingen duidelijk of de docent op school aanwezig is of dat de docent ziek is en zij zelfstandig aan het werk moeten. Vervolgens is er een onderscheid in dat wat zij af moeten hebben en wat zij moeten gaan maken.

Hieronder de stukjes tekst die je direct kunt kopiëren naar Magister.

Als je ziek bent

Ik ben ziek, deze les gaat fysiek en digitaal niet door.
Af voor deze les
[huiswerk]
In deze les
[inhoudelijk wat je gaat behandelen/wat de leerlingen moeten maken]

Als je op school bent, de klas op school is maar er zijn zieke leerlingen

Deze les is fysiek op school.
Voor de leerlingen die ziek thuis zitten:
[zoomlink]
Af voor deze les
[huiswerk]
In deze les
[inhoudelijk wat je gaat behandelen/wat de leerlingen moeten maken]

Als de klas thuis zit en docent thuis/op school

Deze les is digitaal via Zoom
[zoomlink]
Af voor deze les
[huiswerk]
In deze les
[inhoudelijk wat je gaat behandelen/wat de leerlingen moeten maken]