vwo | havo | vmbo-t

Zoom meeting

Zoom meeting

Ga naar https://zoom.us en klik op my account (rechts bovenin). Klik vervolgens op Meetings.

Klik vervolgens op ‘Schedule a New Meeting’

Je komt nu in een scherm waar je je meeting aan kunt maken. Geef je meeting een naam, bijvoorbeeld: Nederlands 8a. Kies een datum en tijd voor je les. Dit moet in het uur vallen dat je normaal les geeft aan deze klas. Kies voor AM voor alle lessen voor 12.00 ’s middags, kies voor PM voor alle lessen na 12.00 uur ’s middags. Let er ook op dat er bij de gratis versie niet langer dan 40 minuten les gegeven kan worden. Daarna wordt automatisch de verbinding verbroken. Vink bij ‘Meeting ID’ het bolletje Personal Meeting ID aan.

Scroll vervolgens iets naar beneden. Er hoeft geen meeting password te worden ingesteld. Zorg ervoor dat bij video Host op on staat en Participant op off. Klik bij Audio op computer audio. En als laatste zorg dat de vinkjes aan staan bij: enable join before host, mute participants upon entry, enable waiting room. Druk vervolgens op save.

Als je op save drukt, kom je bij je meeting uit. De link die bij Join URL staat, moet je delen met de leerlingen in magister zodat ze deel kunnen nemen aan de les. Met Start this Meeting begin je de les.