vwo | havo | vmbo-t

Werkwoordspelling

Jantje lacht, Jantje huilt

Een leerlinge uit klas 7D illustreert haar gemoed tijdens een les werkwoordspelling. Jantje lacht, Jantje huilt. Beide keren met een t op het eind inderdaad, want de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd spellen we bij jij/hij/zij als ik-vorm-met-t.

Dat een les over werkwoordspelling de creativiteit doet stromen, bewijst even later ook Maxe uit dezelfde klas. Deze ietwat morbide ‘handtekening’ ontstond halverwege de uitleg over bijvoeglijk gebruikte voltooide en onvoltooide deelwoorden. De regel daarbij: schrijf ze zo kort en eenvoudig mogelijk op. Kijk aan, weer wat geleerd.