vwo | havo | vmbo-t

inspiratie

Werkwoordspelling

Jantje lacht, Jantje huilt

Een leerlinge uit klas 7D illustreert haar gemoed tijdens een les werkwoordspelling. Jantje lacht, Jantje huilt. Beide keren met een t op het eind inderdaad, want de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd spellen we bij jij/hij/zij als ik-vorm-met-t.

Dat een les over werkwoordspelling de creativiteit doet stromen, bewijst even later ook Maxe uit dezelfde klas. Deze ietwat morbide ‘handtekening’ ontstond halverwege de uitleg over bijvoeglijk gebruikte voltooide en onvoltooide deelwoorden. De regel daarbij: schrijf ze zo kort en eenvoudig mogelijk op. Kijk aan, weer wat geleerd.

Praktijkexamen beeldend vmbo-t

Praktijkexamen beeldend vmbo-t

Dit jaar was het thema voor het praktijkexamen vmbo-t ‘tijd’. In twaalf uur tijd moesten een schriftelijk deel, schetsen en een beeld worden gemaakt. Ga er maar aan staan! Want waar denk je aan bij tijd? Het voorbijgaan van tijd? Bevriezen van tijd? Coronatijd? Alles is mogelijk, je moet er alleen even opkomen.